Čiščenje odpadnih voda

Vodo, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih in industriji, vračamo nazaj naravi, zato je potrebno, da jo ustrezno mehansko in biološko očistimo. To nam omogočajo čistilne naprave in odgovorno ravnanje z okoljem, saj s tem zmanjšujemo onesnaženost vodotokov.
Odpadno vodo je
potrebno, preden jo
vrnemo nazaj naravi,
očistiti.