Čiščenje odpadnih voda podlaga M

Vodo, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih in industriji, vračamo nazaj naravi, zato je potrebno, da jo ustrezno mehansko in biološko očistimo. To nam omogočajo čistilne naprave in odgovorno ravnanje z okoljem, saj s tem zmanjšujemo onesnaženost vodotokov.

Odpadno vodo je
potrebno, preden jo
vrnemo nazaj naravi,
očistiti.
Razišči
 • Skrb za pitno vodo

  Kako skrbimo v Kovodu za ustrezno pitno vodo?

  Kakovost pitne vode ureja Pravilnik o pitni vodo, ki določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki onesnaženja. Pravilnik določa notranji nadzor, za katerega moramo poskrbeti v podjetju in poteka po obveznem načrtu, ki ga pripravimo po načelih HACCP (Hazard Analasys Critical Control Point – analiza tveganja na kritičnih kontrolnih točkah). Vzorce vzamemo na različnih delih vodovodnega omrežja, bodisi v vodarni, pri vas doma ali v vaši šoli. Notranji nadzor izvaja ustrezna organizacija, izbran Zavod za zdravstveno varstvo, ki vodo kemijsko in mikrobiološko pregleda. Vodo na takšen način pregledamo 2 krat mesečno.
 • Kaj če voda ni ustrezna?

  Kako ravnamo, če voda ni ustrezna?

  • Če v vodi zaznamo kaj takega, kar vanjo ne sodi, takoj ukrepamo.
  • Obvestimo uporabnike in seznanimo pristojne službe.
  • Lotimo se odprave vzrokov: izpiramo omrežje, opravimo dodatno dezinfekcijo, vzorce vode večkrat pošljemo na preiskave.
  • Obvestimo uporabnike o odpravi vzrokov in ponovni vzpostavitvi normalne oskrbe s pitno vodo.
  • Sprejmemo ukrepe za prekuhavanje pitne vode.
 • Nadzor nad vodo

  Nadzor nad vodo

  Ko izvajamo notranji nadzor, vzamemo okoli 20 vzorcev vode na različnih mestih, 14 jih mikrobiološko preverimo. To pomeni, da preverimo, če so v vodi prisotne bakterije in paraziti. 6 vzorcev kemijsko pregledamo. To pomeni, da preverimo barvo, vonj, motnost in druge kemijske lastnosti vode.
Vse naše podatke dobiš na spletni strani www.kovodpostojna.si