Kako za zdravju ustrezno pitno vodo skrbimo v Kovodu?

Kakovost pitne vode ureja Pravilnik o pitni vodo, ki je usklajen z direktivo EU, in je pod dvojnim nadzorom: -    Notranji nadzor - tega moramo zagotoviti v podjetju Kovod in poteka po obveznem načrtu, ki ga pripravimo po načelih HACCP (Hazard Analasys Critical Control Point – analiza tveganja na kritičnih kontrolnih točkah). Vzorce vzamemo na različnih delih vodovodnega omrežja, bodisi v vodarni, pri vas doma ali v vaši šoli. Notranji nadzor izvaja ustrezna organizacija, izbran Zavod za zdravstveno varstvo, ki vodo kemijsko in mikrobiološko pregleda. Vodo na takšen način pregledamo 2 krat mesečno.
ko izvajamo notranji
nadzor, vzamemo okoli 20 vzorcev vode
na različnih mestih, 14 jih mikrobiološko
preverimo. To pomeni, da preverimo, če
so v vodi prisotne bakterije in paraziti. 6
vzorcev kemijsko pregledamo. To pomeni,
da preverimo barvo, vonj, motnost in
druge kemijske lastnosti vode.