Kdo nam zagotavlja vodo?

Za zdravstveno ustrezno pitno vodo v občinah Postojna in Pivka skrbi javno podjetje KOVOD POSTOJNA, d.o.o.. Poleg pitne vode podjetje skrbi tudi za čiščenje odpadnih vod in urejanje javnih površin.
      Pitna voda je voda, ki
je namenjena pitju,
kuhanju, pripravi hrane
in umivanju, pranju, čiščenju
ter vsa voda, ki se
uporablja za proizvodnjo
in promet živil.
Razišči
 • Skrb za pitno vodo

  Kako skrbimo v Kovodu za ustrezno pitno vodo?

  Kakovost pitne vode ureja Pravilnik o pitni vodo, ki določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki onesnaženja. Pravilnik določa notranji nadzor, za katerega moramo poskrbeti v podjetju in poteka po obveznem načrtu, ki ga pripravimo po načelih HACCP (Hazard Analasys Critical Control Point – analiza tveganja na kritičnih kontrolnih točkah). Vzorce vzamemo na različnih delih vodovodnega omrežja, bodisi v vodarni, pri vas doma ali v vaši šoli. Notranji nadzor izvaja ustrezna organizacija, izbran Zavod za zdravstveno varstvo, ki vodo kemijsko in mikrobiološko pregleda. Vodo na takšen način pregledamo 2 krat mesečno.
 • Kaj če voda ni ustrezna?

  Kako ravnamo, če voda ni ustrezna?

  • Če v vodi zaznamo kaj takega, kar vanjo ne sodi, takoj ukrepamo.
  • Obvestimo uporabnike in seznanimo pristojne službe.
  • Lotimo se odprave vzrokov: izpiramo omrežje, opravimo dodatno dezinfekcijo, vzorce vode večkrat pošljemo na preiskave.
  • Obvestimo uporabnike o odpravi vzrokov in ponovni vzpostavitvi normalne oskrbe s pitno vodo.
  • Sprejmemo ukrepe za prekuhavanje pitne vode.
 • Nadzor nad vodo

  Nadzor nad vodo

  Ko izvajamo notranji nadzor, vzamemo okoli 20 vzorcev vode na različnih mestih, 14 jih mikrobiološko preverimo. To pomeni, da preverimo, če so v vodi prisotne bakterije in paraziti. 6 vzorcev kemijsko pregledamo. To pomeni, da preverimo barvo, vonj, motnost in druge kemijske lastnosti vode.
Vse naše podatke dobiš na spletni strani www.kovodpostojna.si