Novice

 • Škrat Vodko obiskal vrtec Pivka in podružnično šolo Šmihel

  18 maja, 2017

  Pomlad, ki se bohoti že v vseh svojih čarih, se bo kmalu prevesila v poletje in tudi učenci že komaj čakajo dolge počitnice, ki se obetajo čez dober mesec. Danes se je Škrat Vodko še zadnjič podal v šolske klopi in bil vesel vsega znanja in informacij, ki so mu jih povedali otroci in učenci. V pivškem vrtcu Mavrica je obiskal skupine Gumbki, Miške, Žabice in Sončki, v podružnični šoli Šmihel pa učence 1., 3. in 4. razreda. Otroci so radovedno sprejemali podano znanje, najbolj pa so se razveselili Šprickotov, zabavnih vodnih igračk, ki jim jih je podarila Unikatoy.

   

  Tudi med poletnimi počitnicami bo Škrat Vodko poskrbel za zabavna javljanja, druženja, nagradne igre, delavnice, sodelovanja in za tkanje novih idej, s katerimi bo prihodnje šolsko leto razveseljeval otroke.

   

   

  Več
 • Škrat Vodko tudi letos med več kot 1150 otroci

  21 aprila, 2017

  V podjetju Kovod Postojna, d.o.o. si v zadnjih letih prizadevamo in uresničujemo pomembne infrastrukturne projekte, ki izboljšujejo kakovost bivanja na našem območju, obenem pa imajo tudi doprinos k varovanju okolja. V okviru svojih dejavnosti, z izboljšanimi objekti in sistemi, omogočamo kakovostno ravnanje z odpadnimi vodami ter občanom zagotavljamo izboljšano oskrbo s pitno vodo. Poleg samih projektov, ki tudi v tem trenutku potekajo, saj se na območju občin Postojna in Pivka pospešeno gradi nov vodovodni sistem, veliko pozornosti pa se namenja tudi iskanju novega vodnega vira, je eno prioritetnih področij, ki smo ga zadnja leta okrepili, tudi ozaveščanje in izobraževanje svojih uporabnikov. Pomembno se nam zdi, da imamo stik z občani, saj je vzajemna komunikacija, pa naj gre za seznanjanje z dogajanjem v okviru podjetja ali pa posredovanje informacij ter napotkov za ravnanje z vodo, vir dobrega in uspešnega dela. Predvsem si želimo, da bi naši uporabniki, na podlagi naših dnevnih obvestil, aktivnosti, pozivov, informacij in ostalih načinov, s katerimi jih nagovarjamo, začutili odgovornost do okolja in naše pitne vode. Vsak posameznik je namreč pomemben in ključen dejavnik, ki lahko pripomore k varovanju naše nenadomestljive dobrine – vode.

  »V podjetju Kovod Postojna, d.o.o. smo se pred tremi leti, na posebno prijazen in prilagojen način, odločili približati tudi svojim najmlajših uporabnikom. V letu 2014 je zaživel projekt Vodko, v okviru katerega veliko pozornosti namenjamo otrokom in učencem, sodelujemo s šolami in vrtci ter ostalimi ustanovami v občinah Postojna in Pivka, udejstvujemo se v lokalnih projektih in dogodkih, zagotavljamo številna zanimiva in poučna izobraževalna gradiva in pripomočke… Glede na triletno obdobje, pridobljene odzive in povratne informacije, predvsem pa znanje in odnos, ki ga izkazujejo otroci in učenci, zagotovo lahko trdimo, da so bila naša prizadevanja usmerjena v pravo smer. Vsebine o vodi, ki smo jih v treh letih ponesli med vrtčevske otroke in šolarje, so mladim uporabnikom dobro ostale v spominu, povečalo se je poznavanje naših dejavnosti in zavedanje, kako pomembna je skrb za našo pitno vodo.« (David Penko, direktor podjetja Kovod Postojna, d.o.o.)

   

  Naravoslovno naravnane učne urice po vseh šolah in vrtcih na Postojnskem in Pivškem, ki so izrazili željo po sodelovanju, smo letos izvajali že tretje leto zapored. Vsako leto smo obiskali in se družili s preko 1000 otroci in učenci. Vsebine so bile vsako leto prilagojene starosti otrok ter povezane v sosledje celovitega znanja o osnovnih lastnostih, posebnih značilnostih, zanimivostih, merskih vrednostih o vodi. Učne urice so bile zasnovane kar se da interaktivno in zanimivo ter podprte z zabavnim in poučnim gradivom. Prav tako smo bili obilo zadovoljstva in pozornosti deležni ob vsakoletnem nagradnem natečaju, v katerem so otroci z veseljem sodelovali ter prikazali svojo neizmerno domišljijo ter nenazadnje dodatno znanje in vedenje o vodi.

   
  »Otroci so pomembna ciljna skupina, ki z veliko mero radovednosti, osvajajo in srkajo ponujeno znanje. Pomembno je ustvarjati možnosti za nova znanja ter otrokom omogočiti zanimiv način pridobivanja tega. Naše podjetje si želi biti dober zgled najmlajšim, ki se bodo skozi poznavanje naših dejavnosti in prizadevanj, tudi v svojih odraslih letih spomnili na odnos do vode in vrednote, s katerim smo se jim skušali približati.« (Irena Sušelj Šajn, vodja projekta Vodko)

   

  Letos smo z obiski šol in vrtcev pričeli v mesecu marcu. Povabljeni smo bili v 59 oddelkov oziroma razredov. V okviru uric, letos naslovljenih »Raziskuj in znanje utrjuj«, smo z učenci preverjali kakovost vode iz vzorcev vode, ki so jih odvzeli blizu svojih domov (v bližnjih potočkih, svojih vodnjakih…). Navdušeni nad meritvami, ki so pokazale, ali je prinesena voda primerna za morebitno uživanje, so učenci pridobili znanje, da je pomembno zaznavati neustrezne lastnosti in parametre, ki jih ima lahko voda, saj s tem preprečujemo morebitne okužbe in ostale zdravstvene težave.

   

  Obisk postojnskega vrtca je bilo eno izmed zadnjih dejanj v okviru naših letošnjih naravoslovno izobraževalnih uric. Otroci so spoznali Škrata Vodka, njegovo zgodbo o nastajanju vode in osnovne lastnosti ter napotke za varčno ravnanje z vodo. Navdušenje otrok nad našim obiskom je bilo veliko, sploh zaradi prikupnosti, ki jo je v druženje vnesel Škrat Vodko. Razigranost in radovednost otrok je bila še dodatna potrditev, da znanje najmlajšim podajamo na ustrezen način in da so željni tovrstnih dogodkov in vsebin. Posebej razveseljivo pa je spoznanje, da otroci radi pijejo vodo in njihova obljuba, da bodo lepo skrbeli zanjo. Z otroci postojnskega vrtca se je družil tudi direktor našega podjetja, ki je ob tej priložnosti vnovič izkazal zadovoljstvo ob sprejetosti in priljubljenosti projekta Vodko. Za posebno presenečenje med otroci je poskrbelo tudi podjetje UNIKATOY, uspešno lokalno podjetje, ki je letos izkazalo podporo našemu projektu ter čisto vsem udeležencem naših srečanj podarilo svojo igračko – nove Šprickote. Podjetju UNIKATOY, ki je med otroci zaradi svojih igrač dobro poznano, se ob tej priložnosti zahvaljujemo za pozornost – darovane Šprickote, s katerimi pri otrocih in učencih rišemo neizmerno velike nasmehe.

   

  Polni vtisov, novih doživetij, predvsem pa motivacije, ki smo jo bili deležni ob druženju z otroci, bomo v podjetju tudi v prihajajočih mesecih skrbeli za pristen in prijeten stik tako s svojimi najmlajšimi uporabniki kot tudi vsemi ostalimi občani. Želimo si biti pomemben del lokalne skupnosti, predvsem pa dober zgled odgovornega in skrbnega ravnanja z vodo.

   

  Več
 • Koliko vode izgubimo, če iz pipe kaplja?

  30 marca, 2017

  Podatki Ministrstva za okolje in prostor kažejo, da je povprečna porazdelitev porabe vode v gospodinjstvu na osebo v enem dnevu naslednja:

  • 5 l za kuhanje
  • 10 l za pomivanje
  • 20 l za pranje
  • 50 l za prhanje in umivanje

  Če to seštejemo dobimo rezultat, da povprečno ena oseba porabi 145 l vode dnevno.

  Na priloženih sličicah lahko vidite, kolikšna je poraba oziroma izguba vode, če iz vaše pipe kaplja.

  Poskrbite, da boste redno vzdrževali svoje pipe in s tem privarčevali nepotrebne izgube vode.

   

  Več
 • Znova med učenci

  30 marca, 2017

  Po že dveh uspešnih letih izvajanja učnih ur, ki jim je prisluhnilo že več kot 2000 učencev v občinah Postojna in Pivka, smo v podjetju Kovod Postojna, d.o.o. marca znova začeli z izobraževalnimi aktivnostmi, ki imajo doprinos k ozaveščanju za skrb za čisto okolje in ustrezen odnos do vode.

  »Glede na zaznane potrebe in izražene želje, so tudi naši letošnji obiski v razredih in vrtčevskih oddelkih usmerjeni v zanimivo naravoslovno delavnico ‘RAZISKUJ IN ZNANJE UTRJUJ’, v okviru katere učenci spoznavajo lastnosti in parametre, ki jih ima voda. Na primeru dejanskih vzorcev, ki jih učenci prinašajo od doma (iz svojih vodnjakov, zbiralnikov deževnice, bližnjih izvirov), tekom vseh srečanj preverjamo fizikalno kemijske parametre (pH, električno prevodnost, motnost in prosti klor) ter hitro detekcijo mikrobiološkega onesnaženja pitne vode z ATP-jem, ki deluje na principu Luminiscence s pomočjo encima Luciferaza (encim kresničke). To so osnovni parametri, ki jih redno kontroliramo po celotnem omrežju in z njimi ocenjujemo morebitne spremembe po pripravi vode ter tudi spremembe na samem omrežju (izpad priprave pitne vode, vdor vode v sistem iz vodnjakov, poškodbe cevovodov ipd…).

  Naša želja in ključni cilj, h kateremu stremimo je vzgojiti otroke, da bodo tudi kasneje, ko bodo sami skrbeli za svoje gospodinjstvo, znali varčno ravnati s pitno vodo, v primerih izrednih dogodkov (kot so poplave, potresi, obilna deževja) in navsezadnje tudi takrat ko bo zaznal, da voda nima značilnih organoleptičnih lastnosti, sam poskrbel zase in svoje najbližje tako, da se bo pred uporabo take vode informiral ali je voda primerna za pitje taka kot je, ali jo je potrebno uporabljati pod določenimi omejitvami (kot so npr. prekuhavanja), ali pa kot nadomestno oskrbo. To želimo doseči zato, da bi v primeru izrednih dogodkov preprečili bolezni uporabnikov, predvsem pa izbruha hidrične epidemije.«

  (Irena Sušelj Šajn, vodja projekta Vodko v podjetju Kovod Postojna, d.o.o.)

   

  Da je izobraževalni vidik podjetja dobro in pozitivno sprejet, potrjujejo tudi šole in vrtci, ki so tem vsakoletnim srečanjem zelo naklonjeni. Letos smo povabljeni v kar 59 oddelkov oziroma razredov, kar pomeni, da bomo tudi letos svoje znanje in poslanstvo razdelili med več kot 1170 otrok. Škrat Z učenci in vrtčevskimi otroci se bodo družili tudi v aprilu in maju.

  Da pa je tudi letošnje sodelovanje s šolami še posebej prijetno in zabavno, je projekt podprlo tudi uspešno lokalno podjetje UNIKATOY, ki med učence v tem trenutku deli zabavno gradivo, kmalu pa jih bo obdarovalo tudi s povsem novimi Šprickoti, priljubljeno igračo, ki nudi obilo vodne zabave.

  Poleg tega smo tudi letos za vse učence pripravili zanimiv nagradni natečaj in sicer bodo učenci letos preizkusili svoje pesniške veščine ter podali svoje predloge Vodkove himne, ki bo zmagovalcu omogočila čisto prav glasbeno-snemalni dan njihove uspešnice ter nagradni skupinski izlet.

   

   

  Več
 • ŠKRAT VODKO – PO DVEH LETIH PRILJUBLJEN IN PREPOZNAVEN LIK

  10 decembra, 2016

  vodko

   

  Škrat Vodko, prijazna figura, ki jo je podjetje Kovod Postojna, d.o.o. oživelo konec leta 2014, danes praznuje svoj drugi rojstni dan.

  Ob uspešnih korakih, ki jih je vodni škrat v tem obdobju uspel utrditi na področju ozaveščanja in izobraževanja, predvsem pa obilici prijateljev, ki jih je spoznal ob druženjih z otroci, se škrat veseli vseh prihajajočih dogodivščin.

   

  ŠKRATU VODKU OB DANAŠNJEM PRAZNOVANJU VZKLIKAMO VSE NAJBOLJŠE TER MU ŽELIMO ŠE VELIKO RAZIGRANIH, VESELIH, NASMEJANIH IN VEDOŽELJNIH DRUŽENJ.

   

  škrat vodko praznuje svoj drugi rojstni dan

   

  O uspešnem projektu z zadovoljstvom govori tudi vodja projekta iz podjetja Kovod Postojna, d.o.o., Irena Sušelj Šajn

   

   

  1. Od kje ideja oziroma potreba za prijazen lik škrata Vodka?

  Vodko je škrat, ki smo ga v podjetju Kovod Postojna ustvarili z namenom zgodnjega ozaveščanja najmlajše populacije, čeprav tudi odrasli v vsakdanjem življenju ničkolikokrat pozabimo, kako dragocen vir je voda. S tem, ko se približaš otrokom, prispevaš k zgodnjemu ozaveščanju, hkrati pa so otroci tisti dober prenos znanja tudi do nas, odraslih, ki svoje otroke bolj upoštevamo ter se ob tem tudi sami trudimo za dober zgled. Namen lika je torej na simpatičen in prijazen ter igriv način vsakodnevno opominjati na pitje vode iz pipe, posledično pa se zavedati, da voda ni samoumevna dobrina in sta zato pomembna tudi skrb za okolje in seveda varčevanje z vodo.

   

  1. Je Kovodov škrat dosegel namen in sporočilnost, ki ste jo želeli podati?

  Z učinki in predvsem odzivom javnosti, predvsem pa prepoznavnostjo Vodka med otroci, smo zelo zadovoljni. Z namenom stalne prisotnosti v našem prostoru smo namreč doslej oblikovali že kar nekaj prikupnih izobraževalno-promocijskih orodij (obveščevalne tablice, obveščevalne figure, obeske, knjigo, pobarvanke, zgodbo, spletno stran…), s katerimi se približujemo otrokom, pa tudi drugo javnost nenehno opominjamo na skrb za vodo.  Otroci so nad temi pripomočki, predvsem pa nad škratom Vodkom zelo navdušeni. V dveh letih je Vodko postal dobro poznana figura. Otroci poznajo njegovo poslanstvo in zgodbo, poznajo podjetje Kovod, spomnijo se učnih ur in obravnavanih tem, škrata srečujejo v zdravstvenem domu, knjižnici, muzejih… V dveh letih izvajanja učnih ur smo se srečali z več kot 2000 otroci in glede na izražen interes in potrebe, predvsem pa zanimanje otrok in učencev, bomo tej populaciji svojih uporabnikov še naprej namenjali precejšnjo pozornost.

   

  1. Kaj škrat Vodko pripravlja v prihajajočem letu?

  Škrat Vodko se veseli vstopa v novo leto, ko se bo v pomladnih mesecih znova srečeval z otroci v šolah in vrtcih na Postojnskem in Pivškem. V dveh mesecih bo Vodko obiskal preko 1100 prijateljev in se z njimi veselil novega znanja ter zanimivega raziskovanja. Škrat pripravlja tudi presenečenje, saj bo tokratni obisk po šolah zaznamovalo prav posebno sodelovanje z enim izmed lokalnih podjetij, ki je prijazno podprlo naš projekt in bomo skupaj razveseljevali otroke. Prav tako načrtujemo v okviru projekta tudi poučne delavnice, izvedbo nagradnega natečaja s prav posebno zabavno nalogo, Vodkov poletni festival, sodelovanje z lokalnimi društvi in organizacijami, izdajo izobraževalne brošure…  Skratka, tudi v letu 2017 si bomo prizadevali, da bomo prisotni v lokalnem prostoru in s projektom na prijeten in zabaven način opominjali na pomembnost in skrb za našo pitno vodo. Veseli bomo, če se nam boste pridružili, spoznali našega škrata ter nam pokazali, da tudi vi odgovorno ravnate z vodo.

   

   

  Več
 • POVABILI STE NAS V KAR 55 RAZREDOV!

  26 oktobra, 2016

  Po že dveh uspešnih letih izvajanja učnih ur, katerim je prisluhnilo že okrog 2000 učencev v občinah Postojna in Pivka, bomo v podjetju Kovod Postojna, d.o.o. tudi v šolskem letu 2016/2017 nadaljevali z izobraževalnimi aktivnostmi, ki imajo doprinos k ozaveščanju za skrb za čisto okolje in vodo ter so nenazadnje dobra praksa povezovanja lokalnih deležnikov.

   

  Glede na zaznane potrebe in izražene želje, bodo tudi naši letošnji obiski v razredih in vrtčevskih oddelkih usmerjeni v zanimivo naravoslovno delavnico ‘RAZISKUJ IN ZNANJE UTRJUJ’, v okviru katere bodo učenci samostojno raziskovali ter prikazovali lastnosti in značilnosti vode in sicer preko praktičnih poskusov in odkritij. Z naravoslovno uro bomo spodbujali aktivnost vseh učencev, njihovo raziskovalnost, vedoželjnost in povezovanje teorije in prakse.

   

  Škrat Vodko se že zelo veseli obiskov in druženja z otroci, ki bo potekalo v prvih mesecih novega leta. Da je izobraževalni vidik našega podjetja dobro in pozitivno sprejet, potrjujejo tudi šole in vrtci, ki so našim vsakoletnim srečanjem zelo naklonjeni. Letos smo tako prejeli prijavo in povabilo v kar 55 oddelkov oziroma razredov, kar pomeni, da bomo tudi letos svoje znanje in poslanstvo delili med več kot 1000 otrok.

   

  Da pa bo tudi letošnje sodelovanje s šolami še posebej prijetno in zabavno, tudi letos za vse učence, v sodelovanju z enim od uspešnih lokalnih podjetij, pripravljamo presenečenje, poleg tega pa tudi zelo zanimiv nagradni natečaj, ki bo otroke zagotovo prevzel in navdušil

   

  Še malce bomo skrivnostni ter presenečenja odkrivali postopoma:)

   Kmalu se bomo spet srečali z otroci!

  Več
 • V PODJETJU KOVOD SMO PO NAVDIHU OTROK IZDALI ČISTO PRAVO OTROŠKO KNJIGO

  30 maja, 2016

  Le še slab mesec loči šolarje od težko pričakovanih poletnih počitnic, ki običajno rišejo najbolj pustolovske, razigrane in nepozabne otroške spomine. Poletnih počitnic se veseli tudi Škrat Vodko, prepoznavna figura našega podjetja Kovod Postojna, ki je tudi v letošnjem letu v šolskih klopeh preživel kar nekaj prijetnih dni. S svojo učno-naravoslovno urico, letos naslovljeno ‘Voda čudežna tekočina’, namen katere je ozaveščanje naših najmlajših uporabnikov za skrb za okolje in našo pitno vodo, je namreč obiskal 32 oddelkov in razredov na Postojnskem in Pivškem ter se družil z več kot 600 učenci.

   

  Otroci so bili tudi nad letošnjimi obiski, izobraževalnimi dogodki, za katere si že drugo leto prizadevamo v podjetju Kovod, navdušeni. Letošnji poudarek so bili vodni poskusi, s katerimi smo učencem praktično ponazorilo lastnosti, ki jih ima voda. Predvsem pa so mali radovedneži spoznali postopek pridobivanja vode, njene priprave in čiščenja. Kovodove urice je podprlo tudi podjetje Žito, ki je vsem otrokom letos namenilo sladko presenečenje. Glede na lanskoletno zavzetost, ki so jo otroci izkazali s sodelovanjem na natečaju za najboljši plakat na temo vode, smo se v podjetju tudi letos odločili izvesti nagradni natečaj. Izziv ilustriranja Zgodbe o vodnem škratu je sprejelo 15 razredov. Prejeli smo 300 zanimivih in domiselnih risbic, ki lepo ponazarjajo našo vse bolj priljubljeno zgodbo o škratu Vodku. Odločitev o izboru najboljših je bila težka, vsi učenci so namreč pravi umetniki in vsaka slikica je na svoj način čudovita. Vendarle pa smo v podjetju ponosni na izbrane ilustracije, ki odslej krasijo čisto pravo otroško knjigo. Poučna Zgodba o vodnem škratu, natisnjena povsem po navdihu naših najmlajših uporabnikov, na kar smo še posebej ponosni, bo v našem podjetju služila kot darilo poslovnim partnerjem ter promocijski material ob posebnih dogodkih. Prvi, še povsem svežo, so knjigo v roke prejeli ravno nagrajeni avtorji, katerih ilustracije so postale del zgodbe ter vsi njihovi sošolci.

   

  Predstavnika našega podjetja, direktor David Penko in vodja projekta Irena Sušelj Šajn, sta v ta namen, ob zaključku letošnjih učnih uric ter zaključku nagradnega natečaja, danes obiskala osnovne šole v Košani, Prestranku, Pivki in Bukovju ter uradno razglasila nagrajence in jim predala nagrade.

   

  Avtorji ilustracij, ki krasijo otroško knjigo – Zgodbo o vodnem škratu, so:  TIANA POŽAR, KAJA ŠABEC, LUKA KOBAL, KRISTINA LIKAR, ALEŠ DOLGAN, MANCA ŽELKO, KARIN SAMSA, JAKA ŠAJN, MANUELA ŠPROHAR, REBEKA CUCEK, TINA KASTELIC, NOEMI SUŠELJ, KLEMEN ROJC, NIKA ZADNIK, ŽAN ŽNIDARŠIČ, LAURA MATANOVIČ, NEŽA LENARČIČ, TIJAN ŠALAMON

   

  Nagrajencem, nagrajenim razredom, njihovim razredničarkam in mentoricam pa tudi vsem ostalim učencem, ki so sodelovali v našem nagradnem natečaju in so nas gostili v svojih razredih, se v imenu celotnega podjetja zahvaljujemo za sodelovanje. Za nepozabne skupne trenutke, predvsem pa za skupno skrb za okolje in našo pitno vodo, se bomo potrudili tudi v prihodnje.

   

  Tudi med počitnicami bo namreč Škrat Vodko vesel otroške družbe, zato bo pripravil poletne delavnice, poskrbel za poletne nagradne igra, dosegljiv bo na spletni strani www.vodko.si, sicer pa bo skrbno pripravljal nove zamisli in presenečenja, s katerimi se bo v novem šolskem letu znova vrnil v šole in vrtce – med svoje prijatelje.

  DSCN2099 DSCN2103 DSCN2113 DSCN2121 DSCN2128 DSCN2135 DSCN2140 DSCN2141 DSCN2154 DSCN2155 DSCN2156 DSCN2157 DSCN2159 DSCN2160

  Več
 • V podjetju Kovod smo ponosni na svoje najmlajše uporabnike

  20 maja, 2016

  V podjetju Kovod Postojna, ki sicer oskrbuje prebivalce občin Postojna in Pivka s pitno vodo ter skrbi za odvajanje in čiščenje odpadne vode, načrtno skrbimo tudi za aktivno ozaveščanje javnosti, predvsem svojih uporabnikov in najmlajše populacije.

   

  Z namenom izobraževanja ravno slednjih – otrok, je bil v letu 2014 vzpostavljen projekt Škrata Vodka, ki je v tem času med otroci postal priljubljena figura ter vsakodnevni opomin za skrb do okolja in pomena pitja vode.

   

  V preteklem letu je učni urici Radi pijemo vodo že prisluhnilo preko 1000 otrok in šolarjev v občinah Postojna in Pivka, izvedene so bile številne delavnice, izdelano je bilo učno gradivo, vzpostavljena je bila spletna stran www.vodko.si, v lokalnem prostoru, organizacije krasijo Vodkove figure ter obveščevalne tablice.

   

  Na pobudo in povabila učiteljev smo se v podjetju odzvali tudi letos ter od februarja do maja obiskali 8 šol in vrtcev. Naravoslovni učni uri Voda čudežna tekočina s poudarkom na izvedbi vodnih poskusov, je v letošnjem šolskem letu, v okviru 32 razredov in skupin, prisluhnilo preko 600 vrtčevskih in šolskih otrok. Pivške in postojnske otroke je škrat Vodko tudi letos povabil k sodelovanju v nagradnem natečaju in sicer k ilustriranju Zgodbe o vodnem škratu. Irena Sušelj Šajn, strokovna sodelavka v podjetju Kovod, ki je bila tudi izvajalka vseh učnih uric je povedala: ‘Izdelki, ki smo jih prejeli na naše podjetje, so nas prijetno presenetili. Učenci so se izjemno potrudili in njihove ilustracije na temo našega vodnega škrata so res lepe. Prejeli smo petnajst predlogov celovitih zgodbic oziroma tristo otroških risbic. Izbor risbic, ki bodo krasile čisto pravo knjigo – otroško slikanico, je bil zahteven, saj je bilo domiselnih prizorov zelo veliko. Avtorje ilustracij, uvrščenih v tiskano slikanico, in njihove razrede bo vodstvo podjetja Kovod obiskalo konec maja ter jim predalo zaslužene nagrade. Zgodba o vodnem škratu bo v kratkem natisnjena in jo bomo v podjetju uporabili za partnerje, poslovna ter protokolarna darila. Ponosni smo namreč na svoje najmlajše uporabnike, ki s svojim trudom in zanimanjem sodelujejo pri izobraževalnih aktivnostih ter svoje poslanstvo, na posebej simpatičen način, širijo tudi med ostale – nas odrasle.’

   

  Da gre za način pristopa, ki je učencem blizu, predvsem pa za vsebinska področja, ki nam zagotavljajo kakovostno prihodnost, dokazuje dejstvo, da organizacije in šole rade prisluhnejo ter sodelujejo v projektih, s katerimi se v podjetju Kovod želimo približati uporabnikom. Spodbud za spoštljiv odnos do okolja ni nikoli preveč, zatorej smo v podjetju odločeni, da se bodo tovrstne aktivnosti v lokalnem okolju nadaljevale in stopnjevale tudi v prihodnjih mesecih.

   

  Naše vedenje in vsakodnevne navade lahko veliko prispevajo k čistemu okolju in naši pitni vodi, zatorej je vsak vložen trud na področju izobraževanja še kako smiseln, sploh ob dejstvu, da so vsi dogodki in aktivnosti lepo sprejete in obiskane.

  Več
 • Mi čuvamo naravo

  8 aprila, 2016

  »Mi čuvamo naravo« so bili enotni vzkliki vrtčevskih otrok v Prestranku, ko jih je danes obiskal škrat Vodko. Mali radovedneži že marsikaj vedo o vodi in so zato aktivno sodelovali pri učni urici. Spoznali so da je voda brez barve, vonja in okusa, da je voda lahko tekočina, para ali led, kako voda kroži v naravi ter kako pride do naših pip, kako lahko vsakodnevno varčujemo z vodo… Posebej veseli pa so bili otroci presenečenja in sicer škratove figure, Kovodovega obeska ter sladkih bonbončkov, ki jih je zagotovilo podjetje Žito.

  Več
 • Zeleni abonma 2016

  8 aprila, 2016

  Zavod Znanje Postojna, v sodelovanju s podjetjem Kovod Postojna, razpisuje Zeleni abonma 6-ih delavnic za leto 2016, katerih namen je ekološko ozaveščanje občanov, medgeneracijsko druženje ter praktični prikazi in izdelava unikatnih izdelkov oziroma pridobitev novih znanj.  Delavnice bodo potekale v Pivki in Postojni.

  Prijave možne do 15.4.2016. Število mest je omejeno.

   

  Zeleni abonma 2016 pdf(829 KB)
  Več