Pomen ohranjanja narave

Čeprav vodo, najbolj dragoceno dobrino na celem planetu, ščiti veliko zakonov in pravil, so ti le črka na papirju, če jih ne upoštevamo, zato vsakodnevno poskrbimo za naše okolje in čisto vodo!

Kraški vodonosniki
imajo majhno samočistilno
sposobnost, zato moramo sami
prispevati k temu, da jih dodatno ne
onesnažujemo. Kraško površje in
podzemlje je v primeru onesnaženja zaradi
svoje preluknjanosti zelo občutljivo.
Voda namreč vse, kar človek s
svojimi dejavnostmi pusti na
površju, spere v podzemlje in
podzemne vode.