Pomen vode za vsa živa bitja

Voda ima odločilno vlogo v rastlinskem in živalskem svetu, saj brez nje ne more živeti nobeno živo bitje. Poleg tega je voda sestavni del vseh živih bitij. Voda je namreč osnovna sestavina celic, tkiv in telesnih tekočin. Njene naloge so, da vzdržuje stalno telesno temperaturo, prenaša informacije po celem telesu, odnaša nesnago in povečuje sposobnost obrambe telesa pred strupenimi snovmi, skrbi za pravilen krvni obtok, delovanje možganov, za pravilno delovanje ledvic, prebavo…
Če boste dobro brali in
zraven tuhtali, boste pametne
buče ugotovile, da smo od vode
odvisni vsi, ljudje, živali in rastline.
Zato smo za ohranjanje
čistega okolja in vode zadolženi
prav si!