Pot vode od črpališča do kozarca

Slovenija je z vodo izredno bogata država. V povprečju letno pade okoli 1567 mm padavin, ki napolnijo številne studence, potoke, reke, jezera, morje in podtalnice. Prav podtalna pa je v večini tista voda, ki o uporabljamo za pitje. Preveri, kako in od kod dobimo vodo...
Pitna voda je namenjena
pitju, kuhanju, pripravi hrane ali
za druge gospodinjske namene.
Čista pitna voda nam omogoča
življenje in je osnovni pogoj za
zdravje ljudi.
Ali veš?
 • Voda v Sloveniji

  Ali veš

  • da je Slovenija prepredena s številnimi studenci, potoki, rekami in jezeri, v skupni dolžini več kot 28.000 kilometrov?
  • da je v Slovenji okoli 1300 umetnih in naravnih jezer?
  • da ima Slovenija 46 km morske obale?
  • da je največji vir pitne vode v Sloveniji, kar 90%, podzemna voda?
  • da v Sloveniji v enem dnevu povprečno gospodinjstvo porabi okoli 150 l vode?
 • Kako kroži voda

  Kako kroži voda

Razišči
 • Od kod dobivamo vodo

  Te zanima od kod dobivamo vodo?

  Naš najbogatejši vodni vir so Malni pri Planini. V ta res izdatni vodni vir se stekajo vode s kar 750 kvadratnih metrov. Temu rečemo zaledje Malnov, ki ga sestavljajo Cerkniško jezero in Javorniki. Od tu načrpamo več kot 90 odstotkov vse vode, preostanek pa zajamemo iz izvirov Lepena in Nanoški viri. Manjši del - niti eden odstotek prispevajo manjši lokalni izviri, ki pa niso priključeni na centralni sistem.

 • Pokukaj v vodarno Malni

  Pokukaj v vodarno Malni

  Prev Next

  Te zanima kaj se dogaja v vodarni Malni pri Planini?

  • tukaj se vrši čiščenje in tehnološka priprava vode
  • vodarna ima zmogljivost 250 litrov vode na sekundo in je centralni objekt sistema
  • voda iz izvira Malni se črpa v vodarno Malni približno 70 metrov nad izvirom
  • surova voda se v vodarni prečisti.
  • za črpanje vode se letno porabi približno 2,3 milijona kilovatnih ur električne energije

  Kako se pripravi pitno vodo?

  • V vodarni Malni vodo z različnimi postopki obdelave obdela vodo do take mere, da le-ta postane zdravstveno ustrezna in primerna za pitje.
   1. Najprej se ji doda koagulante in flokulante
  • 2. V usedalnikih se vrši sedimentacija – posedanje nečistoč
   3. Nato se jo filtrira skozi hitre peščene filtre
  • 4. Zatem se jo dezinficira z UV svetlobo in plinskim klorom

  Kaj pomenijo te težke besede?

  • dezinfekcija Dezinfekcija pitne vode je postopek s katerim uničujemo bolezenske mikroorganizme. Z dezinfekcijo pitne vode preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki se prenašajo s pitno vodo. Zaradi tega je dezinfekcija večinoma nujen postopek v pripravi pitne vode.
  • sedimentacija Sedimentacija je fizični postopek obdelave vode, ki se uporablja za usedanje lebdečih trdnih delcev v vodi s pomočjo gravitacije.
  • filtracija Filtracija je postopek ločevanja tekočine in trdne snovi v njej, pri katerem tekočina prehaja skozi medij (filter), ki je nepropusten za trdno snov. Velikost delcev trdnine, ki jih filter zadrži, je odvisna od velikosti odprtin v njem. Kot metoda za prečiščevanje je nepopolna - zaradi kapilarnosti ostane nekaj tekočine med delci trdnine, v tekočini pa ostanejo delci, ki so manjši od premera odprtin filtra.
  • klor Klor je močna kemikalija, ki jo že od 19. stoletja uporabljamo za razkuževanje vode in je tako v tekočem kot plinastem stanju strupena za vsa živa bitja ter tudi za okolje. Pri pripravi vode se uporabljajo minimalne vrednosti klora, ki zdravju ni škodljiva.